Wat te doen bij het vinden van een dood dier:

De vervoersverklaring die te verkrijgen was bij het politiebureau is met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 niet meer nodig.

U kunt nu rechtstreeks met het te prepareren dier naar de preparateur van uw keuze gaan. Deze preparateur zal de administratie rond het dier verder afhandelen. Hij of zij heeft hiervoor uw gegevens nodig (naam, adres en telefoonnummer). Indien het een uit het wild afkomstige vogel betreft, zullen deze gegevens samen met de soortnaam van de te prepareren vogel, de vindplaats en de (mogelijke) doodsoorzaak in een digitaal systeem van RVO worden ingevoerd. Dit moet overigens nog altijd binnen 3 dagen na de vondst van de vogel gebeuren! De vogel krijgt een merkteken met een uniek nummer waaraan een controleur kan herleiden wie het dier heeft geprepareerd en of de juiste procedure is gevolgd.

Bederf

Een dier is bedorven als:
• u voorzichtig aan de veertjes/haren (bijv. op de buik) trekt en deze laten los;
• u zachtjes met een vinger langs een ooglid wrijft en de veren/haren laten los;
• het dier duidelijk een ‘rottende’ geur afgeeft.

Bewaren 

U dient het dode dier in een vriezer te bewaren, echter bij voorkeur niet bij consumptiegoederen i.v.m. hygiëne. Stop het dier in een plastic zak (zonder papier of kranten – de inkt geeft af op vacht en veren!) welke goed afsluitbaar is, bijvoorbeeld de zogenaamde Ziplock-zakken met ‘drukribbels’. Sluit zo min mogelijk lucht in. Het dier is op deze manier tientallen jaren te bewaren.